ემოციო მზომი

ემოციები - ადამიანის მშვენიერი და საშიში უნარი. ადამიანის სულიერებას სწორედ ეს უნარი ქმნის უნიკალურს. სამყაროს მრავალფეროვნულად აღქმის და მის გადმოცემაში. მხოლოდ მას შეუძლიათ გააცისკროვნოს, გააპატიოსნოს ან დაამახინჯოს და გააცამტვეროს გულში წარმოქმნილი ხატოვნება.

ადამიანის ბუნებაში არსებობს შვიდი ძირითადი ემოცია:

   ბედნიერება შიში სიძულვილი გაბოროტება გაკვირვება ათვალისწუნება  მწუხარება.

 მრავალი გამოკვლევების შედეგად დადგინდა,რომ ეს შვიდი ძირითადი ემოცია აუცილებელია, ადამიანის არსებობის და მისი განვითარებისთვის დედამიწაზე. როგორც დედამიწის ცოცხალ არ  სებათა შორის განსაკუთრებული სახეობის ფენომენის.

საწყისი  პოზიცია 2 3 4 + ემოციები -

აურა კამერა (MbGA)  საშუალებით ეს მრუდები გვიჩვენებენ ემოციონალურ რეაქციებს,  ჭეშმარიტ ფიქრებს და შინაგან მდგომარეობას. მზომი მუშაობს რეალურ დროში და  წამიერად გადაყავს მრუდეებში გამოსაკვლევი პიროვნების ემოციონალური მდგომარეობა. მზომი მუშაობს როგორც ხელოვნურად გამოწვეულ პროვოცირებულ ემოციების დაფიქსირებაზე, აგრეთვე მოცემულ დროში არსებულ ბუნებრივ ემოციების გაზომვაზე. ამ მომენტში სისტემა მუშაობს პოლაროგრაფის პრინციპზე და ემყარება  EDA-ს მონაცემებს.


  • მრუდი  მე -2 მანიშნებელია ძლიერი ემოციური სტრესის, მაღალი მღელვარების, ნერვიულობის ან მგრძნობიარობის.
  • მრუდი მე -3  მანიშნებელია ძლიერი ემოციების და მგრძნობიარობის.  ემოციები ექვემდებარება თავისუფლად გამომჟღავნებას.
  • მრუდი მე -4  პიროვნება კონცენტრირებულია, სტაბილურია და არა ემოციური. პასიურია და გრძნობები დამალული აქვს სიღრმეში.

გამოიკვლიეთ  თქვენი ბიო-    

ენერგეტიკული  მონაცემები ► 

საიტიდან მასალების კოპირება აკრძალულია ადმინისტრაციასთან შეღანხმების გარეშე

Protected by Copyscape Web Copyright Protection