შვიდი ძირითადი ჩაკრის ფორმა და სიკაშკაშე

सातमुख्यचक्र. उनकेऔरचमककेआकारतीव्रता    

    უკუ - ბიოლოგიურ კავშირის სისტემაზე მომუშავე აურა კამერა (MbGA) იძლევა შესაძლებლობას, ფორმისა და სიკაშკაშის მიხედვით მოახდინოს შვიდივე ძირითადი ჩაკრის გრაფიკული მოდელირება, შესაბამისი ინტერპრეტაციით.

  წარმოდგენილი ჩაკრების ზომა, ფორმა და ფერის ინტენსიობა, გამოხატავს თქვენი აურის სხვადასხვა ფიზიკურ, ემოციონალურ, გონებრივ და სულიერების მდგომარეობას. ჩაკრების მრგვალი ფორმა მიუთითებს თქვენი ენერგიის ან სისტემის ბალანსს. ხოლო არა მრგვალი ბუნდოვანი გამოსახულება გიჩვენებთ დისბალანს და ენერგეტიკული სისტემის დარღვევას. უფრო დეტალური ანალიზისათვის ყურადღება უნდა მიექცეს ჩაკრის ფერს და თითოეული ჩაკრის  სიკაშკაშეს.

 

  • A. მრგვალი -   ჩაკრა დაბალანსებულია და მოქმედება ჰარმონიზირებულია;    
  • B. ოვალური -  ჩაკრა იმყოფება მსუბუქ დისბალანსში;
  • C. დიდი -       ზეაქტიურობა, მაღალი ენერგეტიკული აქტიურობა;
  • D. პატარა -       დაბალი ენერგეტიკული აქტიურობა;
  • E. კაშკაშა -       დაბალანსებული მაღალი ენერგიით. ჩაკრას პოზიტიური ხარისხი;
  • F. მუქი -          დაბალი ენერგია,  დისბალაბსი. ჩაკრა იმყოფება სტრესის ქვეშ.


 გთავაზობთ გამოიკვლიოთ თქვენი ჩაკრების აქტიურობა

 

Анализ сайтов, проверка тиц, pr